d0e8f7d9318af4a44fa47444980908c5

Vicomi: Futures Research and Trendwatching

 

 

Vicomi on Expertiseweek3 blog:

 Futures Research and Trendwatching

 

“Op het internet heb je niet veel keuze om je gevoelens te beschrijven. Vicomi is een platform dat gebaseerd is op emoties. Website beheerders krijgen statistieken te zien van de emoties van hun doelgroep. Hierdoor kunnen ze hun content beter afstemmen op hun doelgroep, dit gebeurd dus op basis van de emoties van de gebruiker. Mensen kunnen dus hun emoties delen en in ruil daarvoor krijgen ze content en advertenties die bij hun huidige gemoedstoestand past. De website beheerders kunnen hierdoor hun doelgroep beter begrijpen en kunnen op deze manier dus de juiste informatie en advertenties bieden aan hun doelgroep, helemaal aangepast aan hun emotie. Zij bieden verschillende producten die kunnen helpen om je doelgroep beter te begrijpen, allemaal gebaseerd op emoties dus. Vicomi denkt dat emotie de sleutel is!”

 

 Translation

 

“On the internet you do not have much choice to express your feelings. Vicomi is a platform that is based on emotions. Site administrators get to see statistics on the emotions of their audience. This allows them to better tailor their content to their target audience based on their users’ emotions. Users can share their emotions and in return they receive content and advertising that fits their current mood . The website administrators can understand their target audience better and provide the right information and advertisements to their target audience to match their emotion. They offer several products that can help to better understand your target market, all based on emotions. Vicomi thinks emotion is the key!”

 

See the post on the Expertiseweek3 blog: here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *